Gear up your body with immunity boosters to fight viruses and bacteria. Get ultimate protection for the whole family. We will deliver to you in 5 days. 

SHOWROOMS

TNC အရောင်းပြခန်း (ဗဟန်း)

အမှတ်(၅၁၆)ဥယျာဥ်လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊

ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၁

TNC အရောင်းပြခန်း (အလုံ)

အမှတ်(၁၆၂/၁)အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊

ပထမသီရိအိမ်ယာ၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၂

TNC အရောင်းပြခန်း (ရွှေဂုံတိုင်)

အမှတ် ၁၃၃၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်(အနောက်)ရပ်ကွက်၊

ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၃

TNC အရောင်းပြခန်း (လှည်းတန်း)

ဘီ၁ - ၀၃၊ လှည်းတန်းစင်တာ၊

ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၆

TNC အရောင်းပြခန်း (Junction City)

အမှတ် ၀၅၆၊ တတိယထပ်၊ Junction City၊

ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၃၁၅ ၄၈၀၄၊ ၀၉ ၇၇၃၂၈၂၀၂၇

TNC အရောင်းပြခန်း (Junction မော်တင်)

အမှတ် ၁၁၀၊ မြေညီထပ်၊ Junction မော်တင်၊

ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၉၅၅ ၁၃၁ ၂၁၇

TNC အရောင်းပြခန်း (မန္တလေး)

အမှတ်(၁၁၈)လမ်း၃၀၊ ၆၅x၆၆ လမ်းကြား၊

ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၄

TNC အရောင်းပြခန်း (နေပြည်တော်)

အမှတ်(၀၃-၀၀၆)၊ ပထမထပ်၊

Junction နေပြည်တော်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၅

TNC အရောင်းပြခန်း (မော်လမြိုင်)

အမှတ်(၅၁၈/A)အောက်လမ်းမကြီး၊ ထားဝယ်စုရပ်ကွက်၊

မော်လမြိုင်။


ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၇ ၄၀၉ ၉၉၇

TNC အရောင်းပြခန်း (တောင်ကြီး)

အမှတ်(၁၀၄-၁၀၅)၊ City Square Shopping Centre၊ ပထမထပ်၊

တောင်ကြီးမြို့။


ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၅ ၃၆၈ ၂၂၁

TNC အရောင်းပြခန်း (Jewellery Mall)

အမှတ်(၅၀၄-အေ)၊ Level - 5, Building (5, 6), Times City Complex, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။


ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၆၄၃၂၂၆၆

TNC အရောင်းပြခန်း (ကန်သာယာ)

Level-2 ဦးအောင်မြတ်လမ်းမ နှင့် ကန်ရိပ်သာလမ်းမထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။


ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉ ၄၀၉